News

הסלון האווירי / צחי גוזלן

הסלון האווירי / צחי גוזלן

התעשייה האווירית משיקה יוזמה פורצת דרך, חדשה מסוגה בישראל, לתכולת מטוסים שהייתה אמורה להישלח ישירות להטמנה במזבלה, ולאפשר רווחה סביבתית ואקולוגית וכלכלה מעגלית מיטיבה יותר. במסגרת יוזמת ״הסלון האווירי״ קראנו למעצבים ומעצבות מכל התחומים להגיע אלינו ל״חנות הממתקים״ של פינוי המטוסים ולתת דרור ליצירתיות שלהם. מכל חלקי המטוס בחרתי דווקא את צינורות האוורור של בואינג 767. ברגע שנתקלתי בצינורות כבר היה לי ברור מה אעשה מהם: הצורה הייחודית, הפתחים, התנועתיות והסגנון של הצינורות גרמו לי לדמיין דמויות מיוחדות, כאלו שאפשר לייצר להם האנשה. אפשר להוסיף להם רגליים, תאורה וצבע ייחודי שהופך אותם ליצורים חיים. במקביל רציתי לשמור על זיקה למקור...

Read more →